„Tylko ten kto myśli inaczej może mnie czegoś nauczyć”
 

M. Bachtin    

Nasza działalność


„Kocham – nie upijam!”

Stowarzyszenie Sympatyków Twórczej Resocjalizacji "PO–MOST" we współpracy z Miastem Toruń realizuje projekt edukacyjno – profilaktyczny skoncentrowany na problematyce możliwych skutków nieświadomych bądź niefrasobliwych zachowań w okresie ciąży związanych z wpływem alkoholu na rozwój płodu.

W ramach akcji oprócz kolportażu materiałów edukacyjnych przez zaproszone do współpracy służby społeczne zorganizowana zostanie w dniu 13 września 2016 r. konferencja poświęcona problematyce FAS postrzeganej z różnych perspektyw. Interdyscyplinarny charakter akcji ma posłużyć wspólnemu namysłowi nad planowaniem przyszłych skoordynowanych działań różnych instytucji na rzecz minimalizowania zagrożeń występowania przypadków syndromu FAS i sformułowaniu niezbędnych rekomendacji skierowanych do władz.

Założenia projektu "Kocham - nie upijam"

Konferencja została obięta patronatem:

Rzecznika Praw Dziecka 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sądu Okręgowego w Toruniu

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W dniu 29.04.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu "Kocham - nie upijam" realizowanego przez nasze stowarzyszenie na zlecenie Urzędu Miasta Torunia.

Spotkanie organizacyjne odbyło się w budynku Sądu Okręgowego w Toruniu. Na spotkanie zostali wcześniej zaproszeni przedstawiciele 12 instytucji i organizacji działających na terenie miasta Torunia. 

Na spotkanie przybyli reprezentanci: CARITAS Diecezji Toruńskiej, MOPR Toruń, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pan Andrzej Burzyński – terapeuta uzależnień i dr Krzysztof Liszcz – psychiatra. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie naszego stowarzyszenia.

Fotorelacja jednak na naszym Facebooku  - www.facebook.com/PoMoststowarzyszenie


W dniu 07.04.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie stowarzyszeń kuratorskich. Spotkanie odbyło sie w budynku Teatru Muzycznego w Toruniu (ul. Żeglarska) i miało na celu wypracowanie stanowiska w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy stowarzyszeń kuratorskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku stowarzyszeń oraz przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów pan Henryk Pawlaczyk.

 


Udział w konrerencji we Wrocławiu w dniach 25-26 luty 2015 r.. Konferencja dotyczyła kary ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce. W trakcie konferencji odbyło sie spotkanie wszystkich działających w Polsce stowarzyszeń kuratorskich.

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.