„Tylko ten kto myśli inaczej może mnie czegoś nauczyć”
 

M. Bachtin    

Aktualności


Współpraca  kuratorów  sądowych

    W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

       Poszczególne podmioty reprezentowali ( w kolejności alfabetycznej );

   Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”

         -  Honorata Czajkowska - Prezes

   Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” 

        - Andrzej Martuszewicz – Prezes

   Krajową Radę Kuratorów

       - Grzegorz Kozera  - Przewodniczący

       - Waldemar Saliński  - Zastępca Przewodniczącego

       - Adam Syldatk  - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Współpracy

   Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

        - Dariusz Palmirski – Prezes

   Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

       - Aleksandra Szewera – Nalewajek  - Przewodnicząca MOZ  Okręgu Warszawa- Praga

        - Jerzy  Parzych - Członek Komitetu Założycielskiego

        - Adam Witkowicz – Członek Komitetu Założycielskiego

   Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych

       - Teresa  Świątek  - Sekretarz 

   Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”

         - Grzegorz Hajdukiewicz - Prezes

   Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych  „Auxilium”

          - Aneta Marczak- Cywińska  - Prezes

          - Kamil Bujak  - Członek Zarządu

   Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

         -  Wojciech Mroczkowski- Prezes .

 

   Przedmiotem spotkania było przygotowanie płaszczyzny do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie.  Wszystkie podmioty wyraziły gotowość do podjęcia i kontynuowania  zgodnych  działań  na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce oraz zapewnienia  właściwej  rangi zawodu  kuratora  sądowego.  Na spotkaniu określono  wstępnie zakres tematyczny współpracy oraz  ustalono  zarys  harmonogramu  działań.  

 


Więcej informacji w zakładce Nasza działalnosć


Więcej informacji w zakładce Nasza działalnosć


Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”

ogłasza nabór do projektu „Dobry powrót! Wspieramy się!”

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Inicjatywa zakłada wsparcie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym, w celu umożliwienia im readaptacji społecznej. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia grupowe, indywidualne dostępne dla wszystkich uczestników, w tym zajęcia motywacyjne, terapie, zajęcia korekcyjno - edukacyjne, wyjazdy kulturalno - edukacyjne, spotkania ze specjalistami ds. resocjalizacji.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Brodnicy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej bądź uzyskać informacje pod nr telefonu: 604 0 53 466.

Rekrutacja jest prowadzona do dnia 08.02.2019 r.

 


Witamy na stronie  Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST ”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą/działalnością.

Jednoszcześnie wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.