„Tylko ten kto myśli inaczej może mnie czegoś nauczyć”
 

M. Bachtin    

Aktualności

Zapraszamy do naszego nowego projektu/działania!


Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zaprasza do udziału w projekcie „Włączamy się”. Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020. Celem szczegółowym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LSR.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Brodnicy, spełniasz warunki udziału w projekcie  i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, skontaktuj się z nami:

 

- przez formularz kontaktowy na stronie;

- osobiście  w biurze projektu, ul. Nowa Kolonia 7a, Brodnica,od wtorku do czwartku w godzinach 15.00 – 18.00.

Rekrutacja trwa od 01.01.2021 r. do 30.01.2021 r.

O przyjęciu decyduje spełnienie warunków formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Szczegółowe warunki określone są w regulaminie rekrutacji.


stopka

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie


Włączamy się”

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  Włączamy się”

2. Projekt jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

3. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie twórczej Resocjalizacji PO-MOST, ul. L. Ślaskiego 8/17, 87-100 Toruń

4. Biuro projektu mieści się na ul. Nowa Kolonia 7a, 87-300 Brodnica
5. Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

6. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§ 2
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 01-31.10.2021 r. zgodnie z regulaminem rekrutacji przygotowanym na potrzeby projektu. Ostatecznej kwalifikacji dokona Komisja Rekrutacyjna, z uwzględnieniem zasad równości szans w tym równości płci i osób niepełnosprawnych.

2. Udział w projekcie mogą brać osoby mające ukończone 18 lat.

2. W procesie rekrutacji uczestników ocena zostanie dokonana na podstawie następujących  kryteriów:

a) Kryteria formalne (0-1):

  1. Kandydat zamieszkuje na terenie objętym LSR,
  2. Kandydat należy do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

3)         Kryteria premiujące (maksymalnie do zdobycia 5 pkt.):

a.         Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym znaczny i umiarkowany stopień)– 5 pkt,

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu.

2. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.

3. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem.

4. Zostanie utworzona lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa.
 

§ 3
Uczestnictwo w projekcie

1. Wsparcie odbywać będzie się zgodnie z przygotowanym harmonogramem zajęć

2. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczestnicy mają obowiązek regularnego uczestnictwa we wsparciu.

3. Uczestnicy biorą udział we wsparciu nieodpłatnie.

4. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie przez prowadzącego zajęcia poprzez sprawdzenie listy obecności.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

6. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestnika w przypadku uchylania się od udziału w zajęciach bądź braku z nim kontaktu i możliwości skierowania na szkolenie/kurs.

 

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Projekt:  Poradnia Społeczna

 

Rok 2021/2022

Rodzaj zajęć:  konsultacje społeczne

 

Prowadzący: Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji "Po-Most"

 

 

 

Projekt finansowany z Program Grantów Lokalnych 

– edycja XI – 2021

Fundacja BNP Paribas

 


Witamy na stronie  Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST ”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą/działalnością.

Jednoszcześnie wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 


 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.po-most.org.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.